9l0-012 101-400 300-085 og0-093 1z0-061 70-488 1z0-062 70-486 exam 642-035 dumps jn0-692 dumpBraindumps - Pass Juniper JN0-692 Exam with JNCSP 200-105 pdf 400-051 exam 300-370 70-646 exam 200-125 Download 100-105 Exam PDF Questions Answers - ExamsBoost 70-466 210-060 70-410 300-320 The local VLAN configuration is updated only when an update that has a higher 070-410 dumps 70-696 dumps 070-463 dumps 70-410 dumps 070-461 dumps 70-480 dumps 070-347 dumps 70-487 dumps 70-331 dumps 70-414 dumps 70-486 dumps 70-417 dumps 70-412 dumps 70-532 dumps 070-413 dumps 70-463 dumps 70-243 dumps 070-489 dumps 70-488 dumps 70-346 dumps 200-125 dumps 100-105 dumps 210-260 dumps 300-115 dumps 200-105 dumps 300-101 dumps 200-310 dumps 210-060 dumps 200-355 dumps 640-911 dumps CCNA 100-105

Skulpturerne er udført af billedhuggeren Ole Christensen.
Tilhører Gudhjem Museum.

Foreningens formål

Det var i 1968, at Gudhjem Mindeforening og  Gudhjem Byforening blev lagt sammen til foreningen med det lidt tunge navn: Gudhjem By-og Mindeforening.

 

Dengang som nu er formålet med foreningens virke at aktivere lokalbefolkningen til en nødvendig opmærksomhed og aktiv indsats for at sikre en rimelig og fornuftig udvikling af lokalområdet, så det også fremover er attraktivt – såvel for helårsbeboere som for de mange tusinde turister, der hvert år besøger Gudhjem og omegn. Samtidig ønsker vi at værne om de genstande og fortællinger, der er en del af den lokale kulturarv. Gudhjem Museum og den lokalhistoriske gruppe er en del af foreningens aktiviteter og med til at sikre fokus på dette.

 

Museums-og udstillingsvirksomheden er en markant del af foreningens aktiviteter. I 1969 købte og indrettede foreningen den gamle stationsbygning i Gudhjem til museum og i 1990 byggede man Bornholms første egentlige udstillingsbygning. Ud over den faste udstilling i stationsbygningen har der hvert eneste år siden museets åbning været arrangeret mellem to og fem særudstillinger, primært kunstudstillinger, men også udstillinger med et lokalhistorisk tilsnit. I perioden 1990-2002 arrangerede man hvert år et antal velbesøgte sommerkoncerter og hver vinter siden 1969 har stationsbygningen summet af aktivitet fra vævekurserne.

 

Det er foreningens målsætning at udvikle udstillingsaktiviteterne på Gudhjem Museum så der fortsat er et varieret tilbud til de af øens turister og fastboende, der ønsker at stifte bekendtskab dels med kulturarven, dels med hvad der sker på kunstfronten.

 

For så vidt angår byudviklingen, har en gruppe under foreningens bestyrelse gennem snart en halv snes år forsøgt at skabe ”liv i Gudhjem, hele året”. I forbindelse hermed er der realiseret en række projekter til forskønnelse af bymiljøet Et stadig uløst problem er trafikken gennem Gudhjem om sommeren, P-problemer og de mange helårshuse, der ulovligt bliver brugt som sommerhuse – så der er fortsat nok at tage fat på.