The local VLAN configuration is updated only when an update that has a higher dumpinside ciscoexampdf.com600-509 dumps 600-510 dumps 600-512 dumps 700-172 dumps 700-070 dumps 300-560 dumps 642-385 dumps 810-502 dumps
gudhjemarkiv Brøddegade 300*300
ny2
ny3

Historisk arkiv

 

Christiane Holms tegning

Af Kirsten Laurberg Lund

Gudhjem Museum har mange depotrum, da jeg sammen med Ann Vibeke Knudsen gennemgik dem, fandt vi en kulørt tegning, der kan dateres til imellem 1846 og 1853…
Læs mere her

 

Turist liv i Gudhjem

Af Viggo Pedersen

Der er sket en voldsom udvikling på turistområdet fra starten af turist livet, som kun begyndte omkring århundredeskiftet. Dengang var der ikke elektricitet, vandværk eller kloak…
Læs mere her

 

De første turister var malere

Hvornår der begyndte at komme turister til Gudhjem kan jeg ikke fortælle noget om, men jeg ved, at der var turister i Gudhjem for hundrede år siden…
Læs mere her

 

Hoteller og pensionater

Du beder mig om at læse korrektur på beskrivelse over hoteller og pensionater i Gudhjem, og det kan jeg jo forholdsvis slippe nemt over, rette eller tilføje det jeg…
Læs mere her

 

Flere hoteller og pensionater

Fuglsang, en gammel avlsbrugerejendom ved Stormfloden 1872 blev en dæksbåd slået af søen på land og havnede på Jens Espers mødding tilhørende nævnte…
Læs mere her

 

Tidligere pensionater

Hotel Cara, Josef Olsen, der havde snedkerværksted på pladsen, blev forlovet med privatlærerinde Caroline Porsdal, og han byggede det nu til gaden liggende hus…
Læs mere her

 

Vandrehjemmet i Gudhjem

Indvielsen af hjemmet foretaget. Den gamle avlsbrugerejendom med de lange bindingsværkslænger, hvor afdøde Købmand Harald Jørgensen havde bopæl og…
Læs mere her

 

Livet i Gudhjem i min Barndom

Af Viggo Pedersen

Når tankerne går tilbage til min barndom, i det forrige århundrede, må vi betegne det som tarveligt i forhold til nutiden, men folk var mere tilfredse og lykkelige..
Læs mere her

 

Kælkekørsel

Om vinteren kørte vi på kælke om dagen på Vippebakken eller andre små bakker. Om aftenen når vi blev større i Brøddan. Vi begyndte oppe ved…
Læs mer her

 

Skøjtebane

Skøjtebane havde vi også, en stor dejlig skøjtebane ”hallemyren”, som tilhørte Hallegård, men en del af den samt udløbet tilhørte Lars Hansen, Dalen…
Læs mer her

 

Skoletiden

Ja kom i skole, da jeg var 6 år og fik nye legekammerater og lærte nye lege. Vi legede ” Kappara Sjyl”, spillede klink med knapper eller langbold. Pigerne spillede ”Taa” ?…
Læs mer her

 

Fester

Om sommeren holdt afholdsforeningen fest med tombola på Lenseng, der var pyntet med æresport ved vejen op til festpladsen…
Læs mere her

 

Fastelavnsmandag

I min barndom og tidligste ungdom slog vi potten itu fastelavnsmandag om eftermiddagen. Den form for underholdning kendtes vist nok ikke…
Læs mere her

 

Første ottesang julemorgen

Nogle af mine første erindringer fa barndomstiden jeg særlig husker var 1893. Det var en hård vinter hele Østersøen var tilfrosset, der var en dreng der ville gå til…
Læs mer her

 

Trommen i Gudhjem

Tambour Hammer fik af kommandanten på Christiansø lov til at beholde trommen som tak for lang og tro tjeneste. Fæstningen skulle nedlægges og der var ikke brug…
Læs mere her

 

Kirkeklokkerne

Ringning med kirkeklokkerne går tilbage til oldtiden og klokkeringningen benyttedes for at kalde folk sammen ved fester og religiøse…
Læs mere her

 

Gudhjem for 200 år siden

Af Viggo Pedersen
Hvordan så Gudhjem ud fra 200 år siden, ja det kunne være morsomt at vandre en tur gennem byen. Der var intet af det man nu kalder gader, kun stier og…
Læs mere her

 

Sankt Anna Kapel

Der er et gammelt sagn om kapellets opførelse, som lyder. En svensk greve var i havsnød udfor Gudhjem, han lovede sin skytshelgen St. Anna et…
Læs mer her

 

 

 

Aktivitetskalender

 

Tirsdag d. 23. januar kl 19-21

Gudhjem filmaften i udstillingshallen.

Gudhjem By- og Mindeforening inviterer til en spændende filmaften på Gudhjem Museum.

Filmene er optaget af Familien Henriksen, der var sommerbornholmere og ejede sommerhuset ”Hønsehuset”, de var ivrige amatørfotograferer.

Familien Henriksen optog smalfilm i Gudhjem fra midten af 1950’erne til midten af 1970’erne. Det  var både optagelser af dagliglivet i Gudhjem og små sjove sketcher. Mange Gudhjemboere deltog i familien Henriksens sjove sketcher, både de unge og de lidt mere modne.

Deres datter Ellen Pedersen har redigeret de gamle smalfilm. Vi har fået lov til at låne optagelserne, så denne aften er der så mulighed for at gense Gudhjem og beboerne i byen for mere end 50 år siden.  Husker man ikke personernes navne, er her også hjælp, Ellen Pedersen har ved hjælp af stor research kunnet navngive næsten alle personer, der ses i optagelserne.

Det er en tur ned i en tidslomme, for alle der holder af og interesserer sig for Gudhjem. Det er film, der aldrig har været vist offentligt før. Der bliver en pause, hvor filmene og tidligere tiders Gudhjem kan drøftes.

Alle interesserede er velkomne.

Arrangementet er gratis for medlemmer af foreningen

For ikke medlemmer er prisen 40 kr.

.

.