70-486 exam 642-035 dumps jn0-692 dumpBraindumps - Pass Juniper JN0-692 Exam with JNCSP 200-105 pdf 400-051 exam 300-370 70-646 exam Download 70-466 Exam PDF Questions Answers lx0-104 9a0-385 642-980 Exam Cisco 642-980 Test Questions PDF og0-091 712-50 Download 9l0-066 Exam PDF Questions Answers - ExamsBoost 70-466 lx0-104 9a0-385 642-980 1z0-434 exam - test questions - GratisExam 9l0-012 101-400 300-085 og0-093 exam 1z0-061 — Oracle Database 12c: SQL Fundamentals - GoCertify 200-105 dumps 100-105 dumps 300-135 dumps 210-060 pdf 400-251 dumps 200-105 dumps 200-105 dumps 100-105 dumps 300-135 dumps 210-060 pdf 400-251 dumps
FOTO 15

ÅBO af Julie Høm (1968 -). Opstillet foran museet. Tilhører Gudhjem Museum.

Omdannelse til museum
Da De Bornholmske Jernbaner likviderede i 1968 tog kunstmalerne Axel Munch med sin hustru Esther og Paul Høm med sin hustru, keramikeren Lisbeth Munch-Petersen initiativ til at forsøge at bevare stationsbygningen fra at blive omdannet til turistformål. De havde sans for, at bygningen stort set stod urørt siden opførelsen, og at man stod over for et unikt bygningsværk, der var værd at bevare. Man forsøgte at interessere sognerådet for at købe bygningen ”så den i hvert fald var sikret mod den fornedrelse det ville være at indrette den til cafeteria, lager eller noget andet, som er bygningen ganske uvedkommende.” Den oprindelige tanke var ikke, at bygningen skulle indrettes til udstillingsbrug, men som arkiv/depot for alt, hvad der kunne fortælle Gudhjemområdets historie. Man havde allerede en ret omfattende samling af genstande på Afholdshotellets loft.

Som så ofte før – og siden – kom det hele til at dreje sig om penge. Kort fortalt lykkedes det for initiativtagerne at købe bygningen i 1969 for 135 000 kr. uden en krone på lommen men mod personligt at kautionere for en stor del af købesummen. Løsøret – inventaret og stationsbygningens lange bænk m.m. – kom på særskilt auktion, og her anvendte man den lille kapital på knap 10 000 kr. som foreningen rådede over til at købe disse genstande, der var designet til bygningen.

I forbindelse med købet opstod også et ønske om at kunne reservere de nærliggende remiser m.m. til udstillingsformål, men igen stillede økonomien sig hindrende i vejen. Man havde allerede taget munden fuld.

 

Gudhjem, februar 2012.

Mogens Lau