9l0-012 101-400 300-085 og0-093 1z0-061 70-488 1z0-062 70-486 exam 642-035 dumps jn0-692 dumpBraindumps - Pass Juniper JN0-692 Exam with JNCSP 200-105 pdf 400-051 exam 300-370 70-646 exam 200-125 Download 100-105 Exam PDF Questions Answers - ExamsBoost 70-466 210-060 70-410 300-320 The local VLAN configuration is updated only when an update that has a higher 070-410 dumps 70-696 dumps 070-463 dumps 70-410 dumps 070-461 dumps 70-480 dumps 070-347 dumps 70-487 dumps 70-331 dumps 70-414 dumps 70-486 dumps 70-417 dumps 70-412 dumps 70-532 dumps 070-413 dumps 70-463 dumps 70-243 dumps 070-489 dumps 70-488 dumps 70-346 dumps 200-125 dumps 100-105 dumps 210-260 dumps 300-115 dumps 200-105 dumps 300-101 dumps 200-310 dumps 210-060 dumps 200-355 dumps 640-911 dumps CCNA 100-105

ÅBO af Julie Høm (1968 -). Opstillet foran museet. Tilhører Gudhjem Museum.

Omdannelse til museum
Da De Bornholmske Jernbaner likviderede i 1968 tog kunstmalerne Axel Munch med sin hustru Esther og Paul Høm med sin hustru, keramikeren Lisbeth Munch-Petersen initiativ til at forsøge at bevare stationsbygningen fra at blive omdannet til turistformål. De havde sans for, at bygningen stort set stod urørt siden opførelsen, og at man stod over for et unikt bygningsværk, der var værd at bevare. Man forsøgte at interessere sognerådet for at købe bygningen ”så den i hvert fald var sikret mod den fornedrelse det ville være at indrette den til cafeteria, lager eller noget andet, som er bygningen ganske uvedkommende.” Den oprindelige tanke var ikke, at bygningen skulle indrettes til udstillingsbrug, men som arkiv/depot for alt, hvad der kunne fortælle Gudhjemområdets historie. Man havde allerede en ret omfattende samling af genstande på Afholdshotellets loft.

Som så ofte før – og siden – kom det hele til at dreje sig om penge. Kort fortalt lykkedes det for initiativtagerne at købe bygningen i 1969 for 135 000 kr. uden en krone på lommen men mod personligt at kautionere for en stor del af købesummen. Løsøret – inventaret og stationsbygningens lange bænk m.m. – kom på særskilt auktion, og her anvendte man den lille kapital på knap 10 000 kr. som foreningen rådede over til at købe disse genstande, der var designet til bygningen.

I forbindelse med købet opstod også et ønske om at kunne reservere de nærliggende remiser m.m. til udstillingsformål, men igen stillede økonomien sig hindrende i vejen. Man havde allerede taget munden fuld.

 

Gudhjem, februar 2012.

Mogens Lau