9l0-012 101-400 300-085 og0-093 1z0-061 70-488 1z0-062 The local VLAN configuration is updated only when an update that has a higher OG0-093-dumps 210-255-dumps dumpinside 200-120 Best Cisco 100-101 Questions And Answers 070-411 70-410 C2020-703 210-250 dumps 210-255 dumps 200-150 dumps 200-155pdf 300-160 dumps 300-165 dumps

Udstillingshallens gavl. Det er Inge Lise Westmans (1945-) KLO, der stikker frem i billedet. Skulpturen tilhører Gudhjem Museum.

Udstillingsbygningen
Ønsket om en egentlig udstillingsbygning blev ved med at spøge. Der blev gjort adskillige forsøg på at skaffe fondsmidler til en udstillingsbygning, men i 1975 måtte man definitivt konstatere, at det ikke var muligt at skaffe penge til et sådant projekt.

I 1986 pustede en arv efter Sophus Phil atter liv i de gamle planer om en udstillingsbygning. Der blev indkaldt skitseforslag fra to arkitekter og valget faldt på et projekt, der var tegnet af arkitekt Niels Frithjof Truelsen, Fåborg, der var godt kendt med museumsbyggeri bl.a. fra Fåborg Museum og Asger Jorn Museet i Silkeborg.

Det lykkedes at skaffe finansiering til projektet og den 11. maj 1990 blev bygningen indviet og museet fik doneret ganske betydelige gaver i form af kunstværker. Året efter kunne man fuldende projektet med en ny hovedindgang med publikumsfaciliteter i den gamle stationsbygning.

Arkivbygningen ligger vinkelret på Udstillingshallen.

Magasinbygningen
Herefter tilbagestod ønsket om en magasinbygning til opbevaring af udstillingsgenstande og

-rekvisitter og den 19. oktober 2001 kunne man indvie denne sidste del af museumskomplekset. Også her var Niels Frithjof Truelsen mester for bygningen, hvor arkitekturen også i denne bygning var nøje afstemt med og inspireret af arkitekturen på Almindingen-Gudhjembanens øvrige stationsbygninger.

Gudhjem, februar 2012.

Mogens Lau