70-486 exam 642-035 dumps jn0-692 dumpBraindumps - Pass Juniper JN0-692 Exam with JNCSP 200-105 pdf 400-051 exam 300-370 70-646 exam Download 70-466 Exam PDF Questions Answers lx0-104 9a0-385 642-980 Exam Cisco 642-980 Test Questions PDF og0-091 712-50 Download 9l0-066 Exam PDF Questions Answers - ExamsBoost 70-466 lx0-104 9a0-385 642-980 1z0-434 exam - test questions - GratisExam 9l0-012 101-400 300-085 og0-093 exam 1z0-061 — Oracle Database 12c: SQL Fundamentals - GoCertify 200-105 dumps 100-105 dumps 300-135 dumps 210-060 pdf 400-251 dumps 200-105 dumps 200-105 dumps 100-105 dumps 300-135 dumps 210-060 pdf 400-251 dumps
FOTO 14

Udstillingshallens gavl. Det er Inge Lise Westmans (1945-) KLO, der stikker frem i billedet. Skulpturen tilhører Gudhjem Museum.

Udstillingsbygningen
Ønsket om en egentlig udstillingsbygning blev ved med at spøge. Der blev gjort adskillige forsøg på at skaffe fondsmidler til en udstillingsbygning, men i 1975 måtte man definitivt konstatere, at det ikke var muligt at skaffe penge til et sådant projekt.

I 1986 pustede en arv efter Sophus Phil atter liv i de gamle planer om en udstillingsbygning. Der blev indkaldt skitseforslag fra to arkitekter og valget faldt på et projekt, der var tegnet af arkitekt Niels Frithjof Truelsen, Fåborg, der var godt kendt med museumsbyggeri bl.a. fra Fåborg Museum og Asger Jorn Museet i Silkeborg.

Det lykkedes at skaffe finansiering til projektet og den 11. maj 1990 blev bygningen indviet og museet fik doneret ganske betydelige gaver i form af kunstværker. Året efter kunne man fuldende projektet med en ny hovedindgang med publikumsfaciliteter i den gamle stationsbygning.

FOTO 17

Arkivbygningen ligger vinkelret på Udstillingshallen.

Magasinbygningen
Herefter tilbagestod ønsket om en magasinbygning til opbevaring af udstillingsgenstande og

-rekvisitter og den 19. oktober 2001 kunne man indvie denne sidste del af museumskomplekset. Også her var Niels Frithjof Truelsen mester for bygningen, hvor arkitekturen også i denne bygning var nøje afstemt med og inspireret af arkitekturen på Almindingen-Gudhjembanens øvrige stationsbygninger.

Gudhjem, februar 2012.

Mogens Lau